آشنایی با نحوه محاسبات حقوق و دستمزد

آیا شما هم درگیر حسابداری پیچیده حقوق و دستمزد پرسنل هستید؟ در اینصورت هر ماه وظیفه سنگین انجام دقیق و درست حساب و کتاب کارکنان وقت گیرترین کار شماست!
واحد پرسنلی و محاسبات حقوق دستمزد یکی از بخشهایی است که در سازمانها یا بنگاه اقتصادی مختلف با وجود ساختار و پایه مشترک، در جزئیات بسیار متفاوت است .در این نوشته سعی داریم به اختصار به بررسی نحوه محاسبه و نحوه ثبت سند مالی حقوق ودستمزد بپردازیم.

محاسبات حقوق و دستمزد

 

پارامترهای حکمی محاسبات حقوق و دستمزد

بر اساس قانون وزارت کار؛ دستمزد روزانه، حق مسکن، حق اولاد و بن کارگری از مزایای پرداختی اجباری به پرسنل می باشد.این پارامترها عموما بر اساس حکم پرسنلی در ابتدای سال مالی مشخص می شود و تا پایان سال مالی تغییر نمی کند.

در بعضی موارد بجای دستمزد روزانه حقوق پایه در حکم ثبت می شود حقوق پایه، حقوق سی روز کارکرد میباشد که ۳۰برابر دستمزد روزانه هر کارمند است. در کنار پارامتر های حکمی فوق که در هر بنگاه اقتصادی وجود دارد، پارامتر های دیگری نیز بصورت حکمی وجود دارند که اختیاری هستند و در بعضی شرکتها جهت محاسبات حقوق و دستمزد استفاده می شود، این پارامتر ها شامل: حق جذب، حق مسئولیت، حق مدیریت، حق دوری از مرکز و … است.

مبلغ افزایش حقوق سال ۹۵

 

  حتما مقاله سند حقوق و دستمزد در حسابداری چگونه ثبت می شود؟ را مطالعه کنید.

پارامتر های متغیر محاسبات حقوق و دستمزد

این پارامتر ها هر ماه تغییر می کنند مانند: روز کارکرد، ساعت اضافه کاری، پاداش، مساعده، نوبت کاری، شبکاری و … معمولا به عملکرد یک کارمند در ماه بستگی دارد.

  حتما مقاله مراکز هزینه یعنی چه و نحوه استفاده آن در حقوق و دستمزد چیست؟ را مطالعه کنید.

پارامتر های محاسباتی حقوق و دستمزد

پارامتر های محاسباتی بر اساس یک عملکرد ریاضی از روی پارامتر های حکمی و متغیرمحاسبه می شوند بطور مثال:

حقوق کارکرد = حقوق روزانه X روز کارکرد

24

فرمول محاسباتی این پارامتر ها ممکن است در بعضی موارد پیچیده تر یا حتی شرطی باشد مثل عیدی یا مالیات.

جدای از دسته بندی بالا، پارامترهای حقوق را بر اساس نوع اثرشان بر جمع پرداختی میتوان در سه دسته جای داد :مزایا، کسورات، بی اثرها. مزایا پارامتر هایی می باشند که به کارمند پرداخت می شوند مثل حقوق کارکرد، اضافه کار، پاداش. کسورات نیز پارامترهایی هستند که از حقوق کارمند کسر می شوند، مثل بیمه سهم بیمه شده، مالیات، کسر کار، جریمه، مساعده. پارامترهای بی اثر در رقم پرداختی به کارمند یا کارگر اثر گذار نیستند اما در محاسبات حقوق تاثیر دارند مثل حقوق پایه، روز کارکرد. بعضی از این پارامتر ها بعنوان هزینه کارفرما هستندو در سند حسابداری حقوق و دستمزد ثبت می شوند. ولی در رقم پرداختی به کارمند بی اثر هستند.مانند: بیمه سهم کارفرما، بیمه بیکاری.

 محاسبه حقوق و دستمزد

نکته مهم در محاسبه حقوق و دستمزد

 • بیمه : بر اساس حقوق و مزایای مشمول بیمه محاسبه می شود و کسورات حقوق مورد قبول سازمان تامین اجتماعی نمی باشد، بیمه به سه قسمت تقسیم می شود :
  • بیمه سهم بیمه شده : برابر ۷ درصد حقوق و مزایای مشمول بیمه است که بعنوان کسورات از حقوق پرداختی کسر می شود و بعهده کارمند می باشد.
  • بیمه سهم کارفرما:برابر ۲۰ درصد حقوق و مزایای مشمول بیمه است که کارفرما موظف به پرداخت آن می باشد.
  • بیمه بیکاری: برابر ۳ در صد حقوق و مزایا مشمول بیمه میباشد که کارفرما موظف به پرداخت آن می باشد.
 • محاسبه مالیات : بر اساس جدول مالیات و سالانه می باشد. با توجه به اینکه حقوق بصورت ماهانه پرداخت میشود، از تعدیل مالیات بصورت سالانه یا ماهانه جهت محاسبه مالیات استفاده میشود.در تعدیل مالیات ماهانه، جمع درآمد مشمول مالیات از ابتدای سال محاسبه می شود. ارقام جدول مالیاتی نیز به نسبت زمان کارکرد شخص از ابتدای سال محاسبه می شود. بر اساس این جدول رقم مالیات بدست می آید.سپس جمع کل مالیات پرداختی از ابتدای سال تاکنون از این رقم کسر می شود. مانده، مالیات قابل پرداخت می باشد.

مالیات این ماه = مالیات پرداختنی – جمع مالیات پرداخت شده از ابتدای سال

 • محاسبه عیدی:مبلغ عیدی برای کارکرد کامل یک سال برابر است با ۶۰ روز دستمزد روزانه کارمند تا سقف ۹۰ روز حداقل دستمزد .بطور مثال برای سال ۹۴ اگر شصت روز حقوق یکنفر از ۹۰X237475=21302750 بیشتر باشد رقم عیدی همان ۲۱۳۰۲۷۵۰ خواهد بود.
 • محاسبه سنوات:سنوات به ازای هر سال کارکرد برابر سی روز آخرین دستمزد به عنوان سنوات محاسبه می شود. سنوات در بعضی موارد پایان هر سال محاسبه و تسویه می گردد و گاهی نیز در پایان خدمت محاسبه و پرداخت می شود.

در نهایت رقم قابل پرداخت هر شخص برابر است با جمع حقوق و مزایا منهای کسورات.

امروز کمتر شرکت و موسسه ای است که این محاسبات را به صورت دستی انجام دهد. تهیه یک نرم افزار حقوق و دستمزد خوب و مناسب، میتواند تا حد زیادی در وقت حسابداران حقوق و دستمزد صرفه حویی کند. نرم افزارهای حقوق و دستمزد اطلاعات پایه مانند قوانین مالیات، فرمولهای محاسباتی و اطلاعات حکمی پرسنل را در ابتدای سال دریافت میکنند. سپس هرماه حسابدار با مراجعه به نرم افزار حقوق و دستمزد و ثبت اطلاعات کارکرد کارکنان، کلیه گزارشهای مورد نیازمثل لیست حقوق، فیش حقوق،فایلهای بیمه و مالیات را در زمانی کوتاه تهیه میکند.

منبع : مقالات بامداد

سند حقوق و دستمزد در حسابداری چگونه ثبت می شود؟

یکی از اسناد مفصل در حسابداری سند حقوق و دستمزد می باشد. شخصا شاهد بودم در مصاحبه استخدامی مصاحبه کننده بعنوان سوال نحوه ثبت این سند را از حسابدار پرسیده.

پیش از ثبت سند حسابدرای حقوق و دستمزد باید محاسبات حقوق و دستمزد انجام شده باشد.نتیجه محاسبات حقوق و دستمزد جهت ثبت سند در نرم افزار حسابداری مورد استفاده قرار می گیرد.

سند حقوق و دستمزد یک سند هزینه ای می باشد، بخش عمده این سند مربوط به ثبت بدهکار هزینه های پرسنلی می شود و در طرف بستانکار ثبت جاری کارکنان سازمان بیمه و مالیات را خواهیم داشت.

  حتما مقاله آشنایی با نحوه محاسبات حقوق و دستمزد را مطالعه کنید.

ثبت بدهکار سند حقوق و دستمزد

پارامتر های حقوق بر اساس هر بنگاه اقتصادی متفاوت است این پارامتر ها شامل حقوق کارکرد، حق مسکن، حق اولاد، اضافه کار، نوبت کاری و … می باشد.تعریف این پارامتر ها در حسابداری بصورت معین در سرفصل کل هزینه حقوق و دستمزد صورت می گیرد بنا به تشخیص حسابدار این پارامتر ها ممکن است بصورت تجمیع چند پارامتر در یک معین نیز ثبت گردد.

بخشی دیگر از هزینه حقوق بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری می باشد که شامل ۲۳ درصد حقوق مشمول بیمه می باشد. پس در طرف بدهکار داریم:

 • هزینه حقوق کارکرد
 • هزینه ماموریت
 • بن کارگری
 • اضافه کار
 • ۲۳ درصد بیمه سهم کارفرما

در صورتی که شرکت پروژه یا مرکز هزینه داشته باشد این هزینه ها در سطح تفصیلی به تفکیک مراکز هزینه ثبت خواهند شد. تفکیک هزینه حقوق در سطح تفصیل کمک زیادی به محاسبه هزینه پروژه ها خواهد کرد.

نکته : اگر مرکز هزینه دارید حتما در سطح تفصیل هزینه حقوق از مراکز هزینه استفاده کنید.

ثبت بستانکار سند حقوق و دستمزد

در سند حسابداری حقوق و دستمزد بستانکار، جاری کارکنان و سایر بستانکاران (بستانکاران غیر تجاری) می باشد.

هنگام ثبت سند:

 • جاری کارکنان به مبلغ حقوق قابل پرداخت بستانکار می شود.
 • بستانکاران غیر تجاری – مالیات حقوق و دستمزد به مبلغ کسورات مالیات بستانکار می شود.
 • بستانکاران غیر تجاری – سازمان تامین اجتماعی به جمع مبالغ ۷% سهم بیمه شده، ۳% بیمه بیکاری، ۲۰% بیمه سهم کارفرما بستانکار می شود.

بطور کلی ثبت سندحقوق دستمزد به شکل زیر می باشد.

سند حقوق و دستمزد

در نتیجه باید گفت:

جمع هزینه حقوق = مبلغ قابل پرداخت به کارکنان + مالیات + حق بیمه + بیمه تکمیلی

اثر جرائم و خسارات در سند حقوق و دستمزد

در محاسبات حقوق بخشی از کسورات بابت جرائم و خسارات ناشی از عملکرد کارکنان میباشد. این جرائم توسط کارفرما پرداخت نمی شود و در نتیجه بعنوان هزینه ثبت نمی گردد.جهت ثبت در سند حسابداری جرائم باید از هزینه های حقوق کسرشود یا بصورت بستانکار در سر فصل مجزا ثبت شود.

نحوه ثبت مساعده یا علی الحساب

بخشی از کسورات حقوق قابل پرداخت مساعده یا علی الحساب می باشد. پرداخت مساعده یا علی الحساب اثر بر میزان هزینه حقوق در ثبت حسابداری ندارد این مبلغ قبلا توسط کارفرما پرداخت شده و میزان هزینه حقوق کارفرما را تغییر نمی دهد اما از مبلغ قابل پرداخت کسر می شود.برای ثبت آن باید دقت داشت کارمندی که مساعده گرفته در زمان پرداخت مساعده طی سند پرداخت بدهکار شده اگر مبلغ مساعده مجدد از میزان بستانکاری شخص کسر شود دوبار شخص را بدهکار کردیم و سند حقوق و دستمزد نیز بالانس نمی شود.

در نتیجه میزان بستانکاری جاری کارکنان مبلغ قابل پرداخت بعلاوه مساعده یا علی الحساب یا سایر موراد مشابه می باشد.

  حتما مقاله مراکز هزینه یعنی چه و نحوه استفاده آن در حقوق و دستمزد چیست؟ مطالعه کنید.

معادله کلی سند حقوق و دستمزد

با توجه به موارد فوق معادله کلی سند حقوق و دستمزد به صورت زیر می باشد.

جمع هزینه حقوق – جرائم = حقوق قابل پرداخت + مالیات + انواع حق بیمه + مساعده و علی الحساب

باید توجه داشت که در هر شرکت و سازمانی موارد فوق ممکن است در جزئیات متفاوت باشند.

منبع : مقالات بامداد

مراکز هزینه یعنی چه و نحوه استفاده آن در حقوق و دستمزد چیست؟

در بنگاه های اقتصادی به قسمت هایی که در آنها برای تولید کالا یا خدمات هزینه ایجاد می شود را مرکز هزینه گویند.

در واقع هر بخش که در ایجاد هزینه نقشی داشته باشد یک مرکز هزینه است. به طور کلی دوایر در موسسات تولیدی و صنعتی مراکز هزینه محسوب می شوند به عنوان مثال در یک کارخانه در دایره برش صفحات فلزی برای انجام عمل برش، هزینه دستمزد و سربار تحمل می شود بنابراین دایره برش یک مرکز هزینه محسوب می شود و یا اینکه یک سفارش ساخت که برای تکمیل آن هزینه مواد، دستمزد و سربار ایجاد می شود یک مرکز هزینه است و حتی یک دایره خدماتی مانند رستوران در موسسات تولیدی میتواند یک مرکز هزینه باشد.

باید دقت داشته باشید به طور کلی مراکزهزینه در موسسات تولیدی به دو دسته دوایر تولیدی و خدماتی تقسیم می شوند.

دوایری که نقش اصلی عمل تولید را به عهده دارند دوایر تولیدی محسوب می شوند مانند دایره پرس، جوش و یا مونتاژ و سایر دوایر مشابه و دوایری که به سایر دوایر خدمات می دهند دوایر خدماتی محسوب می شوند مانند رستوران، آتش نشانی و رفاه و سایر دوایر مشابه.

می دانید که در موسسات تولیدی نقش مراکز هزینه در ایجاد هزینه باید شناسایی شود که برای این منظور تسهیم هزینه صورت می پذیرد. یعنی در واقع با عمل تسهیم هزینه، سهم هر دایره را در ایجاد هزینه مشخص میکنند، مثلا با عمل تسهیم هزینه دایره خدماتی رستوران به سایر دوایر تولیدی مانند مونتاژ تعیین می کنند چه بخش از هزینه رستوران توسط دایره مونتاژ ایجاد شده است.

مراکز هزینه

تسهیم هزینه حقوق و دستمزد به مراکز هزینه

آنچه مسلم است هزینه حقوق و دستمزد و پرسنلی و هزینه های وابسته به آن در ارتباط با پرسنل و کارکنان قسمتهای مختلفی همچون واحدهای اداری، توزیع و فروش، تولید و غیره ایجاد می شود و با توجه به اینکه هدف حسابداری صنعتی کنترل بیشتر هزینه هاست سهم هر قسمت و واحد باید به وسیله تسهیم هزینه حقوق به آن مرکز و واحد ایجاد هزینه، تسهیم و مشخص شود.

  حتما مقاله آشنایی با نحوه محاسبات حقوق و دستمزد مطالعه کنید.

بنابراین به طور معمول هزینه های تشکیل دهنده، هزینه حقوق و دستمزد با توجه به ماهیت آن به حساب کالای در جریان ساخت و سربار ساخت و واحدهای اداری و تشکیلاتی و واحدهای توزیع و فروش تسهیم می شود.

تفکیک مراکز هزینه در نرم افزار حسابداری نیز باید انجام شود تا نرم افزار حقوق و دستمزد و پرسنلی امکان ارسال و تولید سند را دقیق انجام دهد. در این ارتباط مقاله سند حقوق و دستمزد در حسابداری و مقاله حسابداری پروژه ها را مطالعه فرمایید.

منبع : مقالات بامداد

شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری چیست؟

بیمه یکی از کسورات حقوق و دستمزد است، بیمه شدگان تامین اجتماعی یعنی کسانی که با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارند.

طبق قانون، یکی از حمایتهای اجتماعی بیمه شدگان ، بیمه بیکاری است، به این شکل که کسانی که تحت پوشش تامین اجتماعی هستند، کارفرما در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد ۳% از جمع حقوق و دستمزد آنها را به عنوان بیمه بیکاری محاسبه و به حساب صندوق بیمه بیکاری واریز می نماید تا در زمان بیکاری، افراد بیمه شده تحت شرایط خاصی از این محل حقوق دریافت کنند . این ۳% یک هزینه برای کارفرما محسوب می شود.

بیمه بیکاری

شرایط دریافت بیمه بیکاری چیست؟

طبق ماده ۳ بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایتهای تامین اجتماعی است و سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار میشوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید. و بر اساس ماده ۲ بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار است. بنابراین بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وازتخانه ذیربط و تایید شورای عالی کار بیکار موقت شتاخته شوند، همچنین افرادی که به علت بروز حوادث غیر مترقبه مثل زلزله و سیل و .. بیکار شوند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

بیمه شده زمانی استحقاق دریافت مقرری بیکاری را دارد که اولا قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری را داشته باشد مگر به علت بروز حوادث غیر مترقبه مانند سیل و جنگ و …و ثانیا بیمه شده ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه اطلاع دهد.

مدت پرداخت مقرری بیکاری چقدر است؟

جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره آزمایشی یا دائمی، برای مجردین حداکثر ۳۶ ماه و برای متاهلین یا متکلفین حداکثر ۵۰ ماه بر اساس سابقه کلی پرداخت بیمه است.

جدول زیر حداکثر مدت استفاده از بیمه بیکاری را نشان می دهد:

 *سابقه پرداخت بیمه  * مقرری مجردین  * مقرری متاهلین و متکلفین
 از ۶ تا ۱۲ ماه  ۶ ماه  ۱۲ ماه
 از ۲۵ تا ۱۲۰ ماه  ۱۲ ماه  ۱۸ ماه
 از ۱۲۱ تا ۱۸۰ ماه  ۱۸ ماه  ۲۶ ماه
 از ۱۸۱ تا ۲۴۰ ماه  ۲۶ ماه  ۳۶ ماه
از ۲۴۱ ماه به بالا ۳۶ ماه ۵۰ ماه

نکاتی در مورد بیمه بیکاری

مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه محسوب می شود.

مقرری بیکاری افراد واجد شرایط از روز اول بیکاری قابل پرداخت است.

مقرری بیکاری بیمه شده بیکار با اشتغال کار مجدد قطع خواهد شد.

مقرری بیکاری بیمه شده، با سپری شذن زمان استحقاقی بیمه شده ، قطع خواهد شد.

منبع : مقالات بامداد

انتخاب نرم افزار حقوق و دستمزد آنلاین یا نرم افزار حقوق و دستمزد ابری

اهمیت حسابداری حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد بخشی از حسابداری شرکتها است. حقوق و دستمزد، محاسبه مجموع هزینه‌های دستمزد و حقوق متحمل شده برای کسب و کار در یک دوره حسابداری است. همچنین تهیه  لیستی  از جزییات برداخت به کارکنان از وظایف حسابدار حقوق و دستمزد است و نرم افزار حقوق و دستمزد ابزاری است جهت تکمیل و تسهیل این عملیات.

حسابداری حقوق و دستمزد، شامل انجام محاسبات حقوق ناخالص و سهم بیمه و مالیات حقوق کارمند و کارفرما است. پرداخت ناخالص به بخش‌های  پرداختی خالص که در واقع توسط کارمند دریافت می‌شود و کسورات صورت گرفته از پرداخت ناخالص برای مالیات حقوق کارمند و کسورات دیگر مانند بیمه تامین اجتماعی و کمک درمانی تقسیم می‌شود.

در حسابداری حقوق و دستمزد مهم است که تمایزی میان سهم بیمه  کارمند و سهم بیمه  کارفرما قائل شد که اولی از پرداخت ناخالص کارمند کسر می‌شود و دومی توسط کارفرما پرداخت می‌شود.

هر دو این مبالغ، توسط کارفرما جمع‌آوری و به سازمان تامین اجتماعی  پرداخت می‌شود.

نرم افزار حقوق و دستمزد

نرم افزار حقوق و دستمزد آنلاین مناسب کدام است؟

نرم‌افزار حقوق و دستمزد آنلاین ، تکنولوژی‌ای است که هدف اش ساده سازی و خودکار کردن فرایند پرداخت به کارکنان یک شرکت است و همچنین این نرم افزار بر روی فضای اینترنت در دسترس باشد. نرم افزار حقوق و دستمزد را می‌توان از فروشندگان تکنولوژی منابع انسانی خریداری کرد یا به عنوان ماژولی در یک بسته برنامه ریزی منابع سازمانی بزرگتر (ERP) گنجاند.

توابع نرم افزار حقوق و دستمزد شامل محاسبه خودکار مزایا و کسورات، بیمه و مالیات حقوق، تهیه لیست و فیش حقوق ، تهیه فایلهای مربوط به سازمانهای بیمه و مالیات است.

متخصصان می‌گویند سازمان‌هایی که از نرم افزار حقوق و دستمزد استفاده می‌کنند زمان انجام محاسبات و خطاهای دستی را کم می‌کنند. برخی شرکت‌ها برون سپاری فرایند حسابداری حقوق و دستمزد  را به اشخاص یا شرکتهای  ثالث محول می‌کنند که نرم افزار حقوق و دستمزد را بر روی سیستم خود اجرا می‌کنند.

بررسی دقیق و واقعی نرم افزار حقوق و دستمزد آنلاین در اینترنت این روزها تقریبا غیرممکن شده است. هر وب‌سایت نرم افزار حقوق و دستمزد سعی دارد محصولات خود را بفروشد!

تفاوت نرم افزار حقوق و دستمزد ابری و نرم افزار حقوق و دستمزد آنلاین

حقوق و دستمزد آنلاین نرم افزاریست که تحت وب و در انواع مرورگر های رایج اینترنت قابل اجرا و در دسترس باشد، برای اجرا شدن یک نرم افزار بصورت آنلاین و تحت وب شما باید یک سرور در فضای اینترنت در اختیار داشته باشید تا بتوانید نرم افزار را نصب و اجرا کنید.

نرم افزار حقوق و دستمزد ابری نیز یک نرم افزار تحت وب می باشد با این تفاوت که سرور این نرم افزار توسط تولید کننده تهیه راه اندازی و پشتیبانی و نگهداری می شود و شما با اتصال به این سرور می توانید از امکانات نرم افزار بصورت اشتراکی استفاده نمایید.

نرم افزار حقوق و دستمزد ابری شما را از تهیه و نگهداری و هزینه های زیاد سرویس دهنده های تحت وب بی نیاز می کند.

متاسفانه این موضوع برای شما تشخیص حقیقت در مورد برنامه‌های نرم‌افزاری حقوق و دستمزد را سخت می‌کند. با این حال روش ساده‌ای برای دوری کردن از وب سایت های مشکوک و یافتن واقعیت بهترین برنامه های نرم‌افزاری حقوق و دستمزد وجود دارد: استفاده ۳۰ روز رایگان از نرم‌افزار حقوقچی پیشنهاد ماست.

برخی برنامه‌های نرم‌افزاری حقوق و دستمزد  آنلاین یک دوره استفاده رایگان فراهم می‌کنند. بنا به هر دلیلی این دوره‌های رایگان معمولا ۳۰ روز طول می‌کشند. این دوره ۳۰ روزه به کاربران اجازه می‌دهد اطلاعات حقوق و دستمزد خود و  پرداختی به کارکنان را وارد کرده و نرم‌افزار و رابط کاربری آن را امتحان کنند.